Text Size
Luni, Ianuarie 22, 2018
Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish
Coalitia Asociatiilor Femeilor de Afaceri
Presa Business Woman - A.F.A.F.C.I. - Brasov

Business WomanASOCIAŢIA FEMEILOR de AFACERI şi a FEMEILOR CONDUCĂTOARE DE ÎNTREPRINDERI – BRAŞOV


«Am pus bazele acestei asociaţii şi am contribuit la crearea altor asociaţii din ţară întrucât cred că orice comunitate are nevoie de asemenea forme asociative, care să se implice în problemele locale şi naţionale, reprezentând „glasul” societăţii civile. De-a lungul timpului, am reuşit să dovedim că A.F.A.F.C.I. este o asociaţie activă şi utilă comunităţii şi, mai ales, am schimbat, în mare măsură, mentalitatea braşovenilor vizavi de o asociaţie de femei de afaceri.»

Luana Popa – Preşedinte A.F.A.F.C.I.

Interviu cu Luana Popa - Preşedinte A.F.A.F.C.I. - Braşov

Scurt istoric al A.F.A.F.C.I.
Asociaţia Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi Braşov (A.F.A.F.C.I.), constituită în ianuarie 2004, este o organizaţie neguvernamentală cu personalitate juridică, non profit şi apolitică. A.F.A.F.C.I. este continuatoarea Asociaţiei Femeilor Manager Braşov, ONG creat în anul 1997.

De la început, membrele asociaţiei şi-au propus să fie demne urmaşe ale doamnelor din oraşul de la poalele Tâmpei, care în anul 1850 au înfiinţat „Reuniunea Femeilor Române”, prima organizaţie de femei din ţara noastră menită a ocroti fetiţele orfane şi a contribui la emanciparea culturală a femeilor române. „Frumoasă muncă au săvârşit femeile române ale Ardealului, ajungând un factor însemnat, care a ridicat şcoli pentru învăţământul femenin, a dezvoltat industria naţională şi viaţa economică feminină, a făcut serviciile asistenţei sociale, stând totdeauna la înălţime, pentru a reprezenta virtutea poporului nostru cu demnitate” scria, în revista „Boabe de grâu”, Maria Baiulescu, preşedinta Uniunii Femeilor din România în anul 1900.

Istoria Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi este strâns legată de evoluţia membrelor sale în contextul politic, economic şi social al României de după 1989. Anul 1990 a fost un punct de cotitură pentru carierele multor femei. Impulsul de schimbare în viaţa lor a fost determinat de dorinţa de a-şi depăşi limitele. La început, membrele A.F.A.F.C.I. au călătorit în diverse ţări (Italia, Franţa, Germania, Tunisia) pentru a face schimb de experienţă cu alţi lideri de asociaţii şi antreprenori. Încă de la înfiinţare, A.F.A.F.C.I. a cultivat relaţii şi parteneriate la nivel local, naţional şi internaţional.
A.F.A.F.C.I. a înţeles că forţa unei organizaţii este dată nu numai de numărul membrelor, ci mai ales de calitatea lor, precum şi de capacitatea, competenţele şi aptitudinile lor. A.F.A.F.C.I. a învăţat că membrele active, interesate şi entuziaste sunt baza succesului asociaţiei. Membrele au înţeles că trebuie să investească timp, talent şi bani pentru a atinge un obiectiv comun.

Efortul depus de membrele asociaţiei şi-a găsit ecou într-o dublă recunoaştere internaţională:

- în 2010, în publicaţia internaţională “Women’s Business Associations; Experiences from around the world: Central and Eastern Europe” realizată de Center for International Private Enterprise (CIPE), www.cipe.org, A.F.A.F.C.I. a apărut ca studiu de caz, realizat de doamna Cornelia Rotaru, Preşedinte al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF).

- în anul 2011, Center for International Private Enterprise (CIPE) a lansat CIPE Leading Practices Contest, un concurs internaţional care a avut scopul de a recunoaşte bunele practici din sectorul privat în domeniul reformei democratice şi de piaţă. A.F.A.F.C.I. s-a înscris cu două proiecte/practici: Femina Vip şi Firmele de Exerciţiu. Proiectul Femina Vip a fost selecţionat ca o practică de referinţă şi apare publicat în baza de cunoştinţe CIPE, care cuprinde practici inovatoare şi eficiente în reformele democratice şi de piaţă. Scopul acestei baze de cunoştinţe este acela de a promova la nivel internaţional aceste iniţiative şi de a stimula replicarea ideilor eficiente. (leading-practices.cipe.wikispaces.net/) Ce este o practică de referinţă? Este un proces sau o metoda inovatoare cu potenţialul de a îmbunătăţi în mod semnificativ iniţiativele reformatoare ale sectorului privat. Practica poate influenţa procesul decizional sau poate comunica nevoia de reformă. Proiectul Femina Vip apare la capitolul Women.

Tipuri de business-uri reprezentate în asociaţie
Membrele A.F.A.F.C.I. sunt femei care au investit într-o întreprindere pe care o conduc, persoane fizice autorizate sau femei manager care prin natura muncii lor pot sprijini activitatea asociaţiei. Variatele domenii în care ele activează cuprind: ambalaje flexibile, aparatura de măsură şi control, asigurări, dealeri auto şi servicii conexe, modă, bijuterii, laboratoare de cofetărie şi patiserie, materiale de construcţii, design interior, contabilitate şi consultanţă fiscală, electrocasnice şi echipamente pentru hoteluri, cabinete medicale şi stomatologice şi tehnică medicală, imobiliare, librării, mobilă la comandă, resurse umane, instalaţii electrice şi automatizări, organe de asamblare, pasmanterie, catering, restaurante şi baruri, saloane de înfrumuseţare, web design, IT, scule pentru prelucrarea lemnului, servicii notariale, tipografie şi turism.

Afilieri naţionale şi internaţionale

A.F.A.F.C.I. este membru fondator a două coaliţii de asociaţii de femei de afaceri: Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din România (CAFA), www.cafa.ro, constituită în ianuarie 2004, de nouă asociaţii ale femeilor de afaceri din România care doreau să devină un partener important în procesul de luare a deciziilor ce influenţează mediul de afaceri. CAFA este o coaliţie informală cu trei categorii de membri: membri fondatori (cele nouă asociaţii care au decis înfiinţarea), membri plini (asociaţii ale femeilor de afaceri) şi membri simpatizanţi (asociaţii de femei care au şi o componentă de business în programul lor de lucru).

CAFA are în acest moment 19 membri, ceea ce arată că femeile de afaceri din România încep să conştientizeze importanţa implicării lor în economie şi importanţa eforturilor comune în influenţarea politicilor publice. Coaliţia nu anulează activităţile curente ale asociaţiilor membre şi se implică în iniţiative/ evenimente importante care necesită sprijin larg, precum audieri sau dezbateri publice, propuneri sau amendamente legislative, participări la dialoguri cu oficialităţile guvernamentale.

În 2005, A.F.A.F.C.I. a organizat la Braşov, împreună cu CAFA, cea de-a IV ediţie a Conferinţei Femeilor de Afaceri din România şi a susţinut organizarea ediţiilor V-IX ale Conferinţei Femeilor de Afaceri din România, delegaţiile asociaţiei braşovene participând la lucrările care s-au desfăşurat la Eforie Nord, Uzlina, Ocna Sibiului, Râmnicu Vâlcea, Galaţi (2006-2011).

În anul 2008, A.F.A.F.C.I. a asigurat Secretariatul CAFA, activitate atribuită prin rotaţie fiecărei asociaţii, membru fondator sau membru plin pentru o perioadă de 1 an.

Cea de-a doua coaliţie în care A.F.A.F.C.I. este membru fondator este Coaliţia Regională a Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din Balcani, constituită în decembrie 2005 la Istanbul. În octombrie 2006, A.F.A.F.C.I. a participat la Seminarul de advocacy pentru asociaţiile femeilor de afaceri din Balcani – Belgrad, Serbia.

De asemenea, A.F.A.F.C.I. este membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov (CCIBV), www.ccibv.ro. Între 2006 – 2010, patru membre A.F.A.F.C.I. au făcut parte din board-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov – Luana Popa(vicepreşedinte), Ana Oniţă, Imelda Steinbinder, Adriana Ispas (director general). În continuare, între 2010 – 2014, trei membre AFAFCI sunt în board-ul CCI Braşov – Luana Popa (vicepreşedinte), Ana Oniţă, Ştefania Georgia.

Membrele AFAFCI beneficiază de:

- promovare în cadrul site-ului şi a altor mijloace de promovare (Buletin informativ, afişe, pliante, social media etc.) în contextul unor evenimente locale sau naţionale, în mass-media locală, naţională şi internaţională;

- acces permanent la informaţii; facilitare a cadrului pentru realizarea de parteneriate în afaceri între membre şi networking;

- implicarea în activităţi comunitare;

- educarea în spiritul responsabilităţii sociale;

- suport moral şi logistic;

- schimb de bune practici şi, nu în ultimul rând,

- crearea unei imagini publice.

Activităţi/proiecte curente ale asociaţiei

A.F.A.F.C.I. îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Plan de activitate anual realizat de Consiliul Director în urma propunerilor membrelor asociaţiei, plan ce este aprobat în cadrul Adunării Generale.

Amintim însă, cu titlu general, întâlnirile lunare ale membrelor, care sunt un prilej de prezentare a firmelor gazdă şi de dezbatere a unor teme economice, financiare, legislative, culturale, medicale de actualitate. Componenta de networking, parte integrantă a acestor întâlniri lunare, este deservită şi în manieră distinctă, în cadrul unor întâlniri cu un caracter mai puţin formal, de exemplu – „Cafeaua de dimineaţă” (Morning Coffee).

De asemenea, participarea la evenimentele organizaţiilor la care A.F.A.F.C.I.

 este afiliată sau la cele ale partenerilor şi colaboratorilor asociaţiei reprezintă un alt punct general pe lista activităţilor A.F.A.F.C.I.

Parteneriate şi colaborări

A.F.A.F.C.I. continuă să dezvolte proiecte de responsabilitate socială în beneficiul comunităţii locale:

- în cadrul Programului A.F.A.F.C.I. „Nouă ne pasă”, lansat în anul 2009, asociaţia a dezvoltat numeroase proiecte ca rezultat al parteneriatelor multiple cu organizaţii şi instituţii locale;

- proiectul „Firma de Exerciţiu” – parteneriat activ cu Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” din Braşov. Asociaţia este implicată în punerea în aplicare locală a Programului Naţional cu acelaşi nume. Membrele asociaţiei oferă elevilor know-how-ul lor prin sesiuni de coaching, mentoring şi seminarii. De asemenea, activează în cadrul comisiilor de jurizare a Competiţiilor Business Plan, sprijină organizarea Târgului Firmelor de Exerciţiu local şi regional, promovează rezultatele elevilor şi cadrelor didactice în presa locală. În 2011, Asociaţia a acordat o diplomă de excelenţă uneia dintre firmele de exerciţiu, în cadrul Premiilor de Excelenţă anuale organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. Asociaţia are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. Colaborarea dintre asociaţie şi Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” s-a dovedit a fi foarte utilă pentru ambele părţi, deoarece a luat forma unui schimb de experienţă între femeile de afaceri, studenţi şi profesori. Membrii asociaţiei au învăţat că există un potenţial neutilizat în rândul elevilor, care trebuie ghidat şi fructificat pentru a răspunde nevoilor comunităţii astfel încât viitorii angajatori şi angajaţi să fie bine pregătiţi. Elevii au aflat că trecerea de la teorie la practică nu este deloc uşoară. Există o mulţime de lacune care pot fi umplute numai cu experienţă, fapt uşor realizabil datorită mentorilor care le stau la dispoziţie. Aflând poveşti de succes şi având modele de urmat, au o sursă de inspiraţie pe care o pot utiliza pentru a reuşi în viaţă;

- proiectul „Stagii de practică”. În cadrul acestui proiect, studenţii au ocazia să interacţioneze direct cu mediul business, într-un cadru mai puţin formal. Ideea de bază a fost aceea de a oferi studenţilor suport şi sprijin, de a iniţia un dialog cu aceştia şi de a manifesta deschidere şi interes faţă de problemele cu care se confruntă ei. Nu au fost puţine cazurile în care membre AFAFCI au devenit şi îndrumători de proiecte de licenţă pentru unii dintre studenţii participanţi. Acest proiect este doar o componentă în parteneriatul de tip câştig-câştig pe care studenţii şi membreleAFAFCI şi l-au propus. Parteneriatul are un dublu scop: pe de o parte, acela de implicare în dezvoltarea tinerilor, de a le oferi şansa construirii unei cariere, iar pe de altă parte, de a beneficia de potenţialul, creativitatea şi entuziasmul lor, în scopul revigorării comunităţii şi a mediului de afaceri braşovean. Proiectul a cuprins şi două evenimente adiacente,„Frumuseţea afacerilor” şi „Retenţia tinerilor de valoare în comunitatea locală şi mai ales în România”. AFAFCI este un partener constant, de tradiţie al AIESEC Braşov şi sprijină această asociaţie a studenţilor, atât la nivelul Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi Braşov, cat şi individual, prin companiile membrelor;

- Platforma „Knowhow Women’s Corporate Citizenship”. Center for International Private Enterprise (CIPE) a construit o platformă online care va conecta asistenţă tehnică, gratuită, voluntară cu organizaţiile de afaceri ale societăţii civile în ţările în curs de dezvoltare. Ca parte a iniţiativelor de cetăţenie corporativă la nivel mondial, personalul corporativ şi alţi profesionişti bine pregătiţi sunt liberi şi chiar încurajaţi să-şi voluntarieze timpul şi expertiza unor cauze diferite şi organizaţii care caută la rândul lor asistenţă tehnică. AFAFCI împreună cu alte organizaţii şi asociaţii din întreaga lume fac parte din această platformă.

Alţi parteneri şi colaboratori ai AFAFCI sunt: Asociatia Distroficilor Musculari din România – AFAFCI a realizat campanii de sprijinire a asociaţiei în privinţa restaurării şi dezvoltării sediului de la Vâlcele; Asociatia Medicilor Dentişti Braşov – AFAFCI s-a implicat în Programul de educare şi formare a unui comportament dentar igienic şi sănătos; Asociatia CRIES – parteneriat în cadrul Proiectului „Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active” (AFAFCI este membru în grupul local de acţiune); Center for International Private Enterprise (CIPE), Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), Reteaua de Sprijin Comunitar (CAN) Braşov – Proiectul Business&Charity, Hospice Casa Speranţei, Junior Chamber International Braşov.

Importanţa acordată educaţiei antreprenoriale

Aşa cum arată şi istoria asociaţiei, educaţia antreprenorială şi formarea unei culturi antreprenoriale au fost de la începuturi componente de căpătâi pentru femeile care au pus bazele acestei organizaţii. Schimburile de experienţă din diverse ţări, pe care membrele le-au iniţiat sau la care au fost invitate, au avut menirea să ajute acumularea de noi informaţii, observarea de bune practici care să sprijine iniţiativele în afaceri şi în asociere ale acestora, într-o societate proaspăt capitalistă. De asemenea, membrele au participat permanent la cursuri organizate de asociaţie la care au fost invitaţi ca traineri, la seminarii ale Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, la conferinţe naţionale organizate de Center for International Private Enterprise (CIPE) România şi diverse alte evenimente cu caracter antreprenorial. Însuşi unul din motivele pentru înscrierea în asociaţie a fost schimbul de informaţii, idei şi bune practici.

În prezent, după 15 ani de existenţă şi activitate, A.F.A.F.C.I. susţine şi încurajează iniţiativa privată în rândul tinerilor, drept dovadă, implicarea în proiecte ca „Firma de Exerciţiu” – adresat elevilor de liceu, „Stagii de practică” – oferite studenţilor, proiecte prin intermediul cărora generaţia următoare are oportunitatea să observe îndeaproape şi să interacţioneze cu mediul de afaceri actual.

Planurile de viitor ale asociaţiei

A.F.A.F.C.I. va continua să pledeze pentru femeile antreprenor din judeţul Braşov şi pentru crearea unui mediu de afaceri mai bun, capabil de a atrage mai multe femei. De asemenea, dezvoltarea şi perfecţionarea sunt priorităţi legate de viitorul asociaţiei pe care aceasta îşi propune să le pună în aplicare prin primirea de noi membre, participarea la evenimente şi activităţi cu caracter de instruire.

A.F.A.F.C.I. va rămâne implicată în comunitatea din care face parte, răspunzând nevoilor şi căutând soluţii pentru problemele acesteia, alături de parteneri locali care au aceeaşi disponibilitate.

A.F.A.F.C.I. îşi păstrează deschiderea pentru schimburile de experienţă şi bune practici pe care le consideră esenţiale pentru progresul organizaţional.

În dialogul public-privat, A.F.A.F.C.I. va fi prezentă ca susţinător al mediului de afaceri şi al societăţii civile.

www.afafci.ro ; www.feminavip.ro, www.facebook.com/pages/AFAFCI

Articol realizat de Maria Niculescu